Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende polis. In uw polis vindt u welke vergoeding u krijgt onder het kopje alternatieve geneeswijzen.
Een overzicht van de vergoedingen vindt u op de site van de N.A.A.V., (www.acupunctuur.com) of bij de AVIG (www.avig.nl )bij “ik ben patient, verder, kwaliteitseisen”
U ontvangt een factuur bij iedere behandeling die u zelf kunt declareren bij uw verzekeraar.

Tarieven

Acupunctuur:
Eerste consult € 120,-
Vervolgbehandelingen € 65,-
Leefstijl/ orthomoleculair/biofysisch. Eerste consult, duur ongeveer 1,5 uur, € 150,- (kinderen € 100,-)
Vervolgbehandelingen zijn afhankelijk van de duur, doorgaans € 65 of € 45 (kinderen resp. € 55,- en € 35,-).

Kwaliteit

Ik, Geertje Smits, ben geregistreerd lid van zowel de NAAV, de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (www.acupunctuur.com) als de AVIG. (de Artsenvereniging Voor Integratieve Geneeskunde (www.avig.nl))

Om de kwaliteit van een integraal, complementair werkend algemeen arts en de veiligheid voor de patiënt te waarborgen, moet deze arts niet alleen bevoegd maar ook bekwaam zijn. De overheid controleert de artsenbevoegdheid en geeft de zgn. BIG-registratie af.(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Registratie bij de AVIG en de NAAV betekent dat de arts bekwaam is op het gebied van de reguliere geneeskunde én op het gebied van complementaire geneeswijzen.

Een registerlid van de AVIG en de NAAV moet iedere 5 jaar geherregistreerd worden. De criteria voor herregistratie zijn samengevat dat de arts voldoende werkervaring heeft op regulier en complementair gebied, dat er voldoende nascholing is gevolgd, zowel in de regulier medische- als in de complementaire geneeskunde en dat kwaliteitseisen als bv. hygiëne in de praktijk gewaarborgd zijn. Hierop wordt gecontroleerd o.a. door visitatie vanuit de beroepsgroep. De integraal werkende algemeen arts is met name door de bijscholingen voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van reguliere behandelingen, zowel als die van complementaire behandelingen. Tevens is de arts zorgvuldig en gericht op de gezondheid en veiligheid van de patiënt.

Per consult besteedt een integraal werkend algemeen arts gemiddeld 80-90% van de consulttijd aan werkzaamheden die vallen binnen de reguliere geneeskunde.

AVG

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming, zal u gevraagd worden de privacyverklaring te ondertekenen. U kunt deze hier inzien.


Ga naar de website van NAAV