Fotonen-Therapie

Licht is leven. Zonder licht is leven niet mogelijk. Iedereen kent de positieve uitwerking van zonlicht op ons welbevinden. Fotonen zijn de kleinste licht-deeltjes. Als cellen beschadigd zijn, is de lichtintensiteit van de cellen verminderd. Wanneer een cel sterft dan is de licht- intensiteit volledig verdwenen. Bij Fotonentherapie wordt licht, in de vorm van fotonen, naar de beschadigde cellen geleid. Hierdoor worden de cellen gestimuleerd om zich te herstellen. Voor deze therapie wordt gebruik gemaakt van een apparaat genaamd Bionic 880. Fotonentherapie is een ontwikkeling die gebaseerd is op drie vormen van acupunctuur: naald-, electro-, en laseracupunctuur.

Fotonentherapie zorgt voor:

celstimulatie/celregeneratie
immuniteitsmodulatie
hormoonregulering
harmonisering van lichaam en geest

Fotonentherapie is toepasbaar voor veel aandoeningen zoals:

pijnklachten
huidproblemen
gewrichtsproblemen
trauma’s
wond- en litteken-herstel
slaapstoornissen
vermoeidheid
vegetatieve dysfuncties
depressies
burn-out syndromen
bacteriele ziekten: o.a. Borreliose

De fotonentherapie wordt ook gebruikt bij complementaire kankertherapie.

De behandeling wordt uitgevoerd met een behandelinstrument waarmee het fotonen bevattende licht wordt doorgegeven. Dit instrument wordt op enkele algemene plaatsen op het lichaam gehouden zoals de pols, de nek en het oor. Daarnaast wordt dit instrument zo mogelijk op de aangedane lichaamsdelen gehouden.
De behandeling met de Bionic 880 is niet belastend en duurt ongeveer een uur. Bijwerkingen zijn niet bekend. Wel kunnen bij aanvang van de behandelingen zogenaamde beginverergeringen optreden zoals vermoeidheid, hoofdpijn, temperatuurverhoging of transpireren.
De fotonentherapie wordt vaak gecombineerd met naaldacupunctuur of bioresonantie om zo het meest optimale behandeleffect te behalen

Meer informatie over fotonentherapie vindt u op www.fotonentherapie.nl 

Ziekte van Lyme, Borreliose. Borreliose is een aandoening die niet alleen moeilijk te behandelen, maar vooral moeilijk te diagnosticeren is. Borreliose is een grote imitator van verschillende ziekten en omvat meer dan 200 ziektebeelden. Hierdoor behoort Borreliose, met naar schatting 300.000 nieuwe besmettingen per jaar, tot de meest onderschatte infectieziekten. Bij Borreliose gaat het om een bacteriële infectie die voornamelijk door teken, maar ook door steekvliegen, dazen, spinnen en vlooien, overgedragen wordt.
De infectie door een insectenbeet kan onopvallend verlopen. Zij kan echter ook gepaard gaan met een rode uitslag, de zogenaamde erythema migrans, of met eczeem. Onbehandeld kan dit leiden tot neurologische, psychiatrische, dermatologische (huid), rheumatologische (spieren en gewrichten) cardiologische (hart) en oog-klachten.
Patiënten hebben vaak al een lange en zware weg achter zich voordat de diagnose Borreliose wordt gesteld. Maar wat dan? Over het algemeen wordt Borreliose met antibiotica en eventueel bijkomende medicamenten behandeld.

De behandeling van Borreliose met fotonentherapie
Een nieuwe en uiterst effectieve behandelingsmethode is de fotonentherapie met de Bionic 880, in combinatie met homeopathische Borrelia nosoden. Een nosode is een homeopatisch middel dat gemaakt is op basis van een ziektemonster. Deze methode heeft zich als een effectieve behandelingsvorm met aanhoudend succes in veel Duitse praktijken bewezen. Bij de Borreliose-behandeling met de fotonentherapie ligt het succespercentage boven de 90%. Dit betekent dat de patiënten vrij zijn van de klachten die door de Borreliose veroorzaakt werden.