Wat is Bioresonantietherapie ?
De bioresonantie is een specifieke diagnose- en therapiesystematiek. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica.
Met de bioresonantie kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaak van ziektes ontdekt worden. De bioresonantietherapie is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen.

Steeds meer mensen met chronische aandoeningen.
Steeds meer mensen, zowel volwassenen als kinderen, lijden aan chronische ziektes.
De moderne mens staat bloot aan steeds meer vervuilingen en infecties. Deze zaken belasten het lichaam en zijn vaak de basis voor lichamelijke aandoeningen, variërend van “je niet lekker voelen” tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten. Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal geheel verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Een fysische (dat is natuurkundige) benadering.
Uitvindingen op het gebied van de bio- en kwantumfysica vormden de basis van de bioresonantietherapie. (Definitie kwantumfysica: De kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van de materie, de frequentiepatronen van de atomen en hun wisselwerkingen op elkaar.)
Materie is in deze benadering gecomprimeerde energie. Elke stof, elke cel, maar ook virussen, bacteriën en pollen hebben een eigen kenmerkend karakter. Dit individuele, energetische karakter van een stof wordt ook wel “het frequentiespectrum” genoemd. Het lichaam kan alleen goed functioneren als er informatie-uitwisseling tussen de verschillende cellen plaatsvindt via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Onderzoek met bioresonantie-apparatuur.
Belastingen van het lichaam kunnen individueel en nauwkeurig vastgesteld worden. Met de testapparatuur wordt van kenmerkende frequenties van substanties de invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Deze testmethode gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maken. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, medicamenten, tandmaterialen (o.a. amalgaam), kleur- en smaakstoffen en belastingen door elektrische apparatuur. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord. Het eerste onderzoek duurt anderhalf uur.

De bioresonantietherapie.
Door het eerder genoemde onderzoek is duidelijk geworden waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de cliënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. Tijdens de behandeling met het bioresonantie-apparaat worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan de patiënt in een rustige, ontspannen houding zitten terwijl hij wordt behandeld. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie weer op gang wordt gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen. Een behandeling duurt ongeveer 30-45 minuten. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren. Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc.

Wanneer kiest men voor bioresonantie?

acute- (bijv. hooikoorts) en chronische allergieën
aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal
huid- en longaandoeningen
pijnklachten (bijv. migraine)
problemen met de weerstand
chronische vermoeidheid
reumatische klachten
K.N.O.-problemen
kinderziekten
de gevolgen van inentingen
sportletsel, blessures
energetische blokkaden
rook- en andere verslavingen.

 

Meer informatie over bioresonantie vindt u op www.bioresonantie.nl

Wetenschappelijke behandelmethodes vindt men op de site van de ABB, Artsenvereniging voor Biofysiche en Bio- informatie therapie
www.abb-artsen.nl