Biofysisch

Steeds meer mensen, zowel volwassenen als kinderen, lijden aan chronische ziektes.
De moderne mens staat bloot aan steeds meer vervuilingen en infecties. Deze zaken belasten het lichaam en zijn vaak de basis voor lichamelijke aandoeningen, variërend van “je niet lekker voelen” tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter de verschillende en individuele oorzaken te komen.

Biofysische benadering

Bij de biofysische benadering maakt men gebruik van een specifieke diagnose- en behandelsystematiek.
Materie is in de fysische = natuurkundige benadering gecomprimeerde energie. Elke stof, elke cel, maar ook virussen, bacteriën en pollen hebben een eigen kenmerkend karakter. Dit individuele, energetische karakter van een stof wordt ook wel “het frequentiespectrum” genoemd. Het lichaam kan alleen goed functioneren als er informatie-uitwisseling tussen de verschillende cellen plaatsvindt via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Werkwijze.

Door een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en onderzoek met apparatuur zal blijken welke therapeutische mogelijkheden er zijn. Daarbij worden ook altijd nadrukkelijk de reguliere opties meegenomen. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld en er wordt met de cliënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen.
Als de keuze valt op de bio-energetische benadering worden apparaten gebruikt. Tijdens de behandeling met apparatuur worden er elektroden op het lichaam geplaatst en zit de cliënt in een rustige, ontspannen houding. De lichaamseigen regulatie wordt weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen. Een behandeling duurt ongeveer 30-45 minuten en wordt meestal als aangenaam ervaren. Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht (chronisch of acuut), leeftijd, medicijngebruik, etc. De biofysische behandeling is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen.

Er zijn goede ervaringen met een biofysische benadering bij:

Meer informatie vindt u bij de AVIG, de Artsenvereniging Voor Integratieve Geneeskunde ; www.avig.nl, vakgroep biofysische geneeskunde op www.bioresonantie.nl