Medische Acupunctuur

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland heeft de acupunctuur inmiddels een goede en gewaardeerde plek verworven in de gezondheidszorg.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek volgens de Traditionele Chinese Methode, is er eerst een vraaggesprek over uw klachten en wordt u regulier onderzocht. Op basis van deze diagnostiek zal een keuze worden gemaakt uit de verschillende behandelmethoden, regulier en/of complementair.
Bij acupunctuur worden naalden op bepaalde plaatsen in het lichaam aangebracht. Ze blijven ongeveer 20 minuten zitten en worden er daarna uitgehaald. In Nederland gebruikt men steriele wegwerpnaalden, bestemd voor eenmalig gebruik.
Er zijn niet of nauwelijks bijwerkingen van acupunctuur bekend wanneer acupunctuur door een deskundige wordt toegepast. Soms kan na de behandeling wat vermoeidheid optreden of een diepe ontspanning.

Theorie over de werking van acupunctuur

Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. In de Chinese filosofie is balans erg belangrijk. Als men ziek is, is men niet in evenwicht. Zo wordt pijn gezien als geblokkeerde energie. Met een acupunctuurbehandeling wil men de balans herstellen. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie terug te vinden.
De moderne wetenschappelijke verklaring is dat het stimuleren van acupunctuurpunten er voor zorgt dat in het zenuwstelsel stoffen (neurotransmitters) vrijkomen. Deze biologische stoffen kunnen er voor zorgen dat bijvoorbeeld de pijnbeleving verandert. Door de beïnvloeding van het zenuwstelsel kan zo de (vegetatieve en immuno-hormonale) balans worden hersteld.
Medische acupunctuur is het behandelen van patiënten met naalden met behulp van de theorie van de Traditionele Chinese Acupunctuur getoetst volgens de huidige wetenschappelijke maatstaven (op indicatie en effectiviteit) en geïntegreerd in het Westers medisch model.

Indicaties

De WHO heeft een indicatielijst acupunctuur opgesteld.
Enkele voorbeelden van klachten waarbij er goede ervaringen met acupunctuurbehandeling zijn: Meer informatie vindt u op bij de N.A.A.V. via www.acupunctuur.com